Visie

 

Fast Forward Architects bouwen graag voor kritische bouwheren en in complexe situaties. Bij voorkeur zijn we reeds vroeg bij het project betrokken, zelfs nog voor het definitieve programma van eisen bekend is, of moeilijke beslissingen werden genomen. Samen met de bouwheer zoeken we naar uitdagingen en doelstel-lingen voor het project. We formuleren deze ambities, met als doel een zo maximaal mogelijk project te reali-seren, met een maximale tevredenheid. Kortom, wij streven naar fantastische gebouwen, met veel licht, een aparte sfeer en ruimtelijke diversiteit.

 

Fast Forward Architects houden van herbestemming. Hergebruik geeft immers onverwacht boeiende resul-taten en verrassende ruimtes. Bovendien is geheel of gedeeltelijk hergebruik van een constructie steeds goed-koper én milieuvriendelijk, indien het hergebruik goed wordt bestudeerd en het karkas geschikt is voor de nieuwe functie.

 

Fast Forward Architects willen werken met kwaliteitsvolle materialen. Kwaliteitsvol wil zeggen dat materialen worden aangewend voor de functie die zij krijgen en zij met zorg voor detail worden ingetekend en geplaatst met vakmanschap. Kwaliteitsvolle materialen verslijten niet, maar worden oud. Door mooi te verouderen krijgen gebouwen een natuurlijke charme bij het verouderen en gaan zij lang mee. Bij ons vindt u geen pvc raampro-fielen of vierderangs olie-derivaten, herwerkt tot lachwekkende imitatieproducten.

 

Fast Forward Architects willen steeds de projecten integreren in hun omgeving. Dat wil zeggen dat we met zorg omgaan met de context, het landschap en de buren. We bouwen dus liever geen spektakelarchitectuur maar proberen constructies te bouwen die spectaculair weinig energie verbruiken. Energiezuinig bouwen is gewoon verstandig gezien de steeds meer stijgende olieprijzen en de toenemende belasting op ons milieu.

 

Fast Forward Architects dromen graag… maar praten nog liever over het budget. Wij beschouwen het als de taak van een architect om een constructiewijze en een afwerkingsniveau voor te stellen aan de bouwheer, in functie van het beschikbare budget. Elke constructiewijze impliceert immers een funderingswijze, de duur van de werf, de graad van prefabricatie, de materiaalkeuze van de latere afwerking. Maar een constructiewijze, hoe eenvoudig of goedkoop ook, mag nooit de oorzaak zijn van een gemiste kans of in de weg staan van een wijds uitzicht, een goede oriëntatie of verrassende ruimte.

 

Fast Forward Architects vergeten nooit het groen. Een volledig versteend plein is te warm in de zomer en te triest in de winter. Een bomenrij is de meest natuurlijke zonnewering en het is aangenaam lezen in de schaduw van een notenboom. In de stad blijven we in contact met de seizoenen dankzij lentebloesems en het vallen van de bladeren.

 

Fast Forward Architects werken graag samen met specialisten. Daarom schrikken we niet terug om samen te werken met intelligente ingenieurs, landschapsarchitecten, specialisten inzake energiebesparing, economis-ten voor de haalbaarheid, en aannemers voor de ontwikkeling van nieuwe bouwsystemen. Het vormen van tijdelijke, multidisciplinaire teams vinden wij een uitdaging en is verrijkend.